Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

kor4lik
3516 c4c4
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viazupkaaa zupkaaa
kor4lik
kor4lik

May 14 2019

kor4lik
1257 d3f8
Reposted fromkarahippie karahippie viazupkaaa zupkaaa
kor4lik
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viazupkaaa zupkaaa
kor4lik
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromdeviate deviate viazupkaaa zupkaaa
kor4lik
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupkaaa zupkaaa
kor4lik
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viazupkaaa zupkaaa
kor4lik
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viazupkaaa zupkaaa
kor4lik

May 18 2018

kor4lik
8943 9be8
Reposted byPaiMei PaiMei
kor4lik
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viailoveyou iloveyou

May 06 2018

kor4lik
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy vianihuhu nihuhu
kor4lik
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
kor4lik
kor4lik

April 27 2018

kor4lik
3316 1bb1 500

April 26 2018

kor4lik
kor4lik
1268 8cca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahappykokeshi happykokeshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl